Home

มีอะไรใหม่

โรงพยาบาล พิม เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการ สร้างเสริม-ป้องกัน-ฟื้นฟู สุขภาพอย่างครบวงจร ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด ที่พร้อมให้บริการท่านและบุคคลที่ท่านรัก อย่างเต็มใจ อบอุ่น ด้วยบริการที่มีมาตรฐานและประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ

โดยเรามีบริการต่างๆดังนี้

  บริการรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัด

  บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

     ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต

  บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และรถเอกซเรย์ดิจิตอล

  บริการอบรมทางการแพทย์ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฏิบัติการกู้ชีวิต (CPR)

  บริการกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดชำนาญการ

  บริการรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

Visitors: 118,489