มาตรฐานการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรฐานการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบันไม่ว่าด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่กำหนดให้นายจ้างต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้ลูกจ้าง หรือมาตรฐานด้านแรงงาน, อาชีวอนามัย ตลอดจนความตื่นตัวเอาใจใส่ในสุขภาพของบุคลากรในองค์กรเพิ่มขึ้นนั้น ทำให้องค์กรต่างๆดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรในองค์กรเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดบริการการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

Visitors: 116,639