ตรวจสุขภาพประจำปี

ร่างกายมนุษย์เราเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน และมีระบบสำคัญต่างๆ ที่ทำงานประสานกันเป็นอย่างอย่างดี ทั้งระบบที่ทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้า ทำงานด้วยระบบจักรกล หรือทำงานด้วยระบบทางเคมี การที่ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัย ก็เนื่องจากระบบต่าง ๆ เหล่านั้นยังสามารถทำงานได้อย่างปกติ และทำงานสอดประสานกับระบบอื่นได้เป็นอย่างดี
และก็เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ ร่างกายคนเราพอใช้ไปนาน ๆ ก็ย่อมมีการสึกหรอ แต่ถ้ารอให้ถึงขั้นนั้นแล้วเอาเข้าอู่ บางทีก็ไม่ทันการณ์ การป้องกันจึงดีกว่าการรักษา บ่อยครั้งที่คนไข้มาแบบสภาพร่างกายปกติดี แต่สามารถตรวจเจอโรคในระยะเริ่มต้นได้ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางครั้ง ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ตรวจให้รู้ ระยะของโรคจะดำเนินไปเกินกว่าจะรักษาได้ ตัวอย่างเช่น มะเร็ง ซึ่งเมื่อก่อนเรามองว่ารักษาไม่ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น เดี๋ยวนี้แพทย์สามารถรักษามะเร็งระยะเริ่มต้นได้แล้ว ในต่างประเทศคนไข้จำนวนมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้เกิน 10 ปี ในบ้านเราเองก็สามารถทำได้ดีขึ้น ดังนั้นถ้าตรวจแล้วเจอแต่เริ่มจะดีกว่าที่จะรอให้เกิดอาการผิดปกติ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

แม้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงอบายมุข และการออกกำลังสม่ำเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคนสามารถจะทำเรื่องเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่องตลอดอายุขัย การตรวจสุขภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติที่ส่งสัญญาณเตือนเจ้าของร่างกาย เพื่อจะได้กระตุ้นเตือนให้ดูแลรักษา และป้องกันตนเองเสียก่อนที่จะเป็นโรค ช่วยลดปัญหาที่นำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านเศรษฐกิจในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ก็เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงนั้นก็มีอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่จัด ดื่มสุรา ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผิดไปจากผิดปกติ อาทิในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดัง มีฝุ่นควัน และยิ่งจำเป็นมากหากอยู่ในครอบครัวซึ่งมีคนเป็นโรคที่สามารถสืบทอดทางพันธุกรรม

ยิ่งในปัจจุบันที่นิสัยการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนไปมาก การกินอาหารตามใจปาก อาหารฟาสต์ฟู้ด ไขมันสูง โอกาสที่จะเกิดไขมันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลสูง หรือโรคอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่อง จึงพบได้ตั้งแต่วัยยังหนุ่มยังสาว หลายรายที่พบว่าเกิดเส้นเลือดตีบในสมองและหัวใจขณะที่วัยยังไม่สูงนัก
และเมื่ออายุมากขึ้น ความเสื่อมก็ยิ่งมาก เห็นได้จากการประกันชีวิตที่คนอายุมากจะเสียเบี้ยประกันแพง คนอายุมากจึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ มากกว่าเดิม

โดยปกติหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ โดยพิจารณาจากประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ อาการผิดปกติของแต่ละบุคคลที่สังเกตุเห็น หรือสงสัยความผิดปกติที่เคยตรวจพบในอดีต ลักษณะการดำเนินชีวิตที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น การใช้สารเสพติด ความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น

แนวคิดใหม่ของการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมอย่างรอบด้าน เช่น ความเชื่อที่ว่า การตรวจสุขภาพจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยการตรวจหลาย ๆ รายการ เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อน ในความเป็นจริงการตรวจสุขภาพไม่สามารป้องกันโรคร้ายต่าง ๆ ได้ การตรวจไม่พบความผิดปกติ ไม่ใช่เป็นการประกันว่าจะไม่เกิดความผิดปกติในภายหลัง เพราะการตรวจสุขภาพ เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเฝ้าระวัง เมื่อตรวจพบแล้วทำการแก้ไขตั้งแต่ระยะแรก ผลการรักษาก็จะดีกว่าโรคได้ลุกลามจนเกิดความผิดปกติมากขึ้น ในบางครั้งเมื่อตรวจพบความผิดปกติที่ยังไม่ต้องการรักษา เมื่อได้รับการแนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต หรือควบคุมพฤติกรรมบางอย่าง และนำไปปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าการปล่อยให้เป็นมากขึ้นจนลุกลาม สร้างภาระที่จะต้องทำการเยียวยารักษา

การตรวจสุขภาพให้มากรายการไว้จะดี เป็นอีกความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้เกิดปัญหาเพราะเข้าใจผิดว่า การตรวจให้มากรายการอย่างไม่คัดกรอง คือ การตรวจที่ละเอียด แต่แท้จริงแล้วการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางอย่างถูกนำมาแปลผลอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้การอ่านผลเกิดความคลาดเคลื่อนมากขึ้น เช่น การตรวจตัวบ่งชี้ของมะเร็งต่าง ๆ เป็นต้น

Visitors: 116,639