โรงพยาบาล พิม เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการ สร้างเสริม-ป้องกัน-ฟื้นฟู-ดูแล สุขภาพอย่างครบวงจร ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด ที่พร้อมให้บริการท่านและบุคคลที่ท่านรัก อย่างเต็มใจ อบอุ่น ด้วยบริการที่มีมาตรฐานและประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ

ประเภทห้องพัก

บริการของเรา

กิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำ

 

 

 

Visitors: 185,520