เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ

            เพอร์เฟคเฮลธประกอบด้วยทีมงานหลายสาขาวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ อันได้แก่ แพทย์, พยาfบบริการทุกคนรวมถึงพนักงานของสถานประกอบการต่างๆ    โดยมุ่งหวังให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการสูงสุดภายใต้มาตรฐานและจรรณ

          เพอร์เฟคเฮลธมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพและมาตรฐานการบริการเพื่อก้าวไปเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขภาพเชิงองค์กรชั้นนำของประเทศ

         เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ เป็นสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้บริการเชิงองค์กรอย่างครบวงจรทั้งในด้านเวชกรรมป้องกันและอาชีวเวชศาสตร์ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างครบถ้วนด้วยบริการ “เบ็ดเสร็จ”  ณ  จุดเดียว (One Stop Service)” ได้แก่

บริการตรวจสุขภาพตามวัตถุประสงค์ต่างๆ คือ

       • ตรวจสุขภาพประจำปี
       • ตรวจสุขภาพเกี่ยวกับการทำงาน ณ ช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่ ก่อนเข้าทำงาน, เปลี่ยนตำแหน่งงาน, ด้านอาชีวเวชศาสตร์, กลับเข้าทำงานหลังจากเจ็บป่วย, ก่อนออกจากงาน
       • ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปทำงาน-ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
       • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
       • ตรวจคัดกรองสารเสพติด เช่น ยาบ้า, เฮโรอีน, กัญชา, และยานอนหลับ-วัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาทชนิดต่างๆ

 บริการตรวจรักษาพยาบาล  ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ผ่านโครงการต่างๆ เช่น ตามเงื่อนไขบริษัทคู่สัญญา

 บริการฝึกอบรมทางการแพทย์ ได้แก่

       • การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล, ปฏิบัติการกู้ชีวิต
       • การบรรยายความรู้วิชาการ ณ สถานประกอบการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ

  บริการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี, ไข้หวัดใหญ่

  บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังการผ่าตัด รับดูแลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดพักฟื้น ณ โรงพยาบาล ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่วิชาชีพ

            บริการต่างๆ ในหลายๆ ด้านทางเพอร์เฟคเฮลธสามารถให้บริการได้ทั้งแบบเคลื่อนที่ (นอกสถานที่) โดยจัดทีมไปให้บริการ ณ สถานประกอบการที่ประสงค์จะใช้บริการ ซึ่งศักยภาพของเราสามารถไปให้บริการได้ทั่วประเทศ และแบบในสถานที่ ซึ่งสามารถใช้บริการ ณ สาขาต่างๆ ของเพอร์เฟคเฮลธที่เป็นจุดบริการกระจายอยู่ ณ พื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และกำลังขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคต

ศูนย์การแพทย์   "แผนกผู้ป่วยนอก ที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล"

สาขาต่างๆ ของเพอร์เฟคเฮลธเป็นสถานพยาบาลระดับศูนย์การแพทย์(ในเครือรพ.พิม)ที่มีการให้บริการทางการแพทย์ที่เพียบพร้อม โดยยึด concept แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล

•     บริการตรวจรักษา
•     บริการตรวจสุขภาพ
•     บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
•     บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา(เอกซเรย์ดิจิตอล)
•     บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
•     และการตรวจวินิจฉัยพิเศษอื่น ๆ
 

  

ปัจจุบันมีทั้งสิ้น  5 สาขาได้แก่ สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ,สาขาสีลม ,สาขาพระราม 2 ,สาขาตะวันนา-บางกะปิ ,สาขาสำโรง

 

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Health Clinic)

นอกจากนี้ศูนย์การแพทย์ของเพอร์เฟคเฮลธยังเป็นคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ซึ่งให้บริการตรวจร่างกาย, ตรวจเฝ้าระวังทางอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Monitoring) พร้อมทั้งเครื่องตรวจวินิจฉัยทางอาชีวเวชศาสตร์ได้แก่

• เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน,
• เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด,
• เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย,
• และบริการตรวจเฝ้าระวังทางพิษวิทยาได้แก่

การตรวจวัดระดับโลหะหนัก และตัวทำละลายชนิดต่างๆ

ทั้งนี้เพอร์เฟคเฮลธมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์วิเคราะห์ผลการตรวจและลงนามรับรองผล   การตรวจได้ตามกฎหมายอีกด้วย

 "สถานพยาบาลใกล้ใจ... สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา"

      เพอร์เฟคเฮลธมุ่งมั่นสู่การเป็นสถานพยาบาลใกล้ใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพเชิงองค์กร และเป็นหน่วยบริการด่านหน้า ที่เน้นความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแก่พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ

     สถานประกอบการ สามารถเปิดบริการคู่สัญญารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย ซึ่งพนักงานสามารถเข้ารับบริการได้โดยรวดเร็ว, ประหยัดค่าใช้จ่าย-เวลาในการเดินทาง

     และยังเป็นหน่วยบริการ ที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจ    ในวันที่ไปให้บริการ ณ สถานที่ประกอบการได้ (เก็บตก)

 

Visitors: 230,534