• ตรวจสุขภาพประจำปี รายบุคคล หมู่คณะ ใน-นอกสถานที่
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสตับอักเสบเอ-บี ฯลฯ)
 • เอกซเรย์เคลื่อนที่ (เช่ารถเอกซเรย์)
 • ติดตาม-ประสานงานผลการตรวจสุขภาพ

 

กรุณาติดต่อ

แผนกการตลาด 0-2895-7577 ต่อ 200

 1. รัศมี พิทักษ์สินธุ์ rassamee_p@perfecthealthcare.co.th
 2. จารุวรรณ น้อยสงวน jaruwan_n@perfecthealthcare.co.th
 3. ธวัชชัย อุทัยมา thawatchai_u@perfecthealthcare.co.th
 4. ฟ้ารุ่ง โรจน์บุญถึง farung_r@perfecthealthcare.co.th

 

 • ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • กายภาพบำบัด

 

กรุณาติดต่อ

แผนกผู้สูงอายุ 0-2895-7577

 1. สกุลรัตน์ หอมคง 086-340-5152 sakunrat_h@perfecthealthcare.co.th

 


 

 • ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Hematology, Biochemistry, Immunology)
 • ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ

 

กรุณาติดต่อ

แผนกห้องปฏิบัติการ 0-2895-7577

 1.  laboratory@perfecthealthcare.co.th

 

 • ร้องเรียนการบริการ


กรุณาติดต่อ

แผนกการตลาด 0-2895-7577

 1. นพ.เอกลักษณ์ ธรรมสุนทร akaluck_t@perfecthealthcare.co.th

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 133,421