ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี

            การตรวจสุขภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติที่ส่งสัญญาณเตือนเจ้าของร่างกาย เพื่อจะได้กระตุ้นเตือนให้ดูแลรักษา และป้องกันตนเองเสียก่อนที่จะเป็นโรค ช่วยลดปัญหาที่นำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านเศรษฐกิจในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ก็เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงนั้นก็มีอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่จัด ดื่มสุรา ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผิดไปจากผิดปกติ อาทิในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดัง มีฝุ่นควัน และยิ่งจำเป็นมากหากอยู่ในครอบครัวซึ่งมีคนเป็นโรคที่สามารถสืบทอดทางพันธุกรรมยิ่งในปัจจุบันที่นิสัยการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนไปมาก การกินอาหารตามใจปาก อาหารฟาสต์ฟู้ด ไขมันสูง โอกาสที่จะเกิดไขมันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลสูง

            หรือโรคอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่อง จึงพบได้ตั้งแต่วัยยังหนุ่มยังสาว หลายรายที่พบว่าเกิดเส้นเลือดตีบในสมองและหัวใจขณะที่วัยยังไม่สูงนัก และเมื่ออายุมากขึ้น ความเสื่อมก็ยิ่งมาก เห็นได้จากการประกันชีวิตที่คนอายุมากจะเสียเบี้ยประกันแพง คนอายุมากจึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ มากกว่าเดิมโดยปกติหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ โดยพิจารณาจากประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ อาการผิดปกติของแต่ละบุคคลที่สังเกตุเห็น หรือสงสัยความผิดปกติที่เคยตรวจพบในอดีต ลักษณะการดำเนินชีวิตที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น การใช้สารเสพติด ความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น

            ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การใช้ชีวิตของคนไทยจึงเปลี่ยนไปจากการ ใช้แรงงานทำงานมาเป็นการใช้สมองนั่งโต๊ะทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดีเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกันหรือลดอุบัติการณ์ได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง การสืบค้นความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อรับการรักษา อย่างทันท่วงที ก่อนที่รอยโรคต่างๆ จะพัฒนาไปจนเกินแก้ไขเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความจำเป็น เพื่อให้คุณมีสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน การตรวจสุขภาพให้มากรายการไว้จะดี เป็นอีกความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้เกิดปัญหาเพราะเข้าใจผิดว่า การตรวจให้มากรายการอย่างไม่คัดกรอง คือ การตรวจที่ละเอียด แต่แท้จริงแล้วการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางอย่างถูกนำมาแปรผลอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้การอ่านผลเกิดความคลาดเคลื่อนมากขึ้น เช่น การตรวจตัวบ่งชี้ของมะเร็งต่าง ๆ เป็นต้น

 

โดยทางโรงพยาบาลนำเสนอรูปแบบการให้บริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 2 รูปแบบ ดังนี้...


  • resize-รูปตรวจสุขภาพเคลื่อนที.jpg
    1. การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Physical Examination) ทีมงานคุณภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เรามีระบบการตรวจสุขภาพที่ออกแบ...

  • resize-รูปตรวจสุขภาพเชิงรับ.jpg
    2. การตรวจสุขภาพเชิงรับ (Walk-in PhysicalExamination) Check Up Center ที่ให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท...

 


 

Visitors: 226,777