กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (Physical Therapist)

            การให้การรักษาทางกายภาพบำบัด เริ่มจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยวินิจฉัยพยาธิสภาพโรค เพื่อทำการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง โดยมีเทคนิคการรักษาแบบ manual เช่น Stretching muscle, Mobilization การดัดดึง และการใช้ modality อื่นๆ เพื่อลดอาการปวด เช่น Ultrasound, Traction, Hot pack เป็นต้น

            ในผู้ป่วยที่มีภาวะทางสมอง เช่น เส้นเลือดในสมองตีบและตัน ทำให้ผู้ป่วยเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะนอนนาน และติดเตียง เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยการออกกำลังกาย ฝึกนั่ง ฝึกยืน และเดิน เพื่อลดอาการเกิดแผลกดทับ ลดการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ และให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้

            การประกอบชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานหน้าคอม การเล่นกีฬา การยกของหนัก การใช้งานที่ผิดท่าทางส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และการเสื่อมของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตามมา ทำให้เกิดโรค เช่น office syndrome, ปวดหลัง (Low back pain), HNP (หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท), ข้อเข่าเสื่อม (OA knee), เอ็นข้อเท้าอักเสบ (ligament sprain)

 

Visitors: 230,528