สร้างเสริมสุขภาพ

1

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีน

1. ป้องกันการเจ็บป่วย ทำให้ไม่ต้องเสียงาน หรือเสียเวลาการเรียน

2. ไม่ต้องนอนซมเจ็บป่วยที่บ้าน แต่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

3. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการนอนป่วยในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

4. ลดอัตราเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในกรณีที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงบางประเภท

5. ไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่เชื้อติดต่อให้กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ร่วมงาน

 

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  The economic costs of influenza?

•  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดทุกๆปี ก่อนช่วงการระบาดของโรค

•  มีรายงานการศึกษา 34 ฉบับที่แสดงว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานในองค์กรแล้วมีความคุ้มค่า

•  ในสหรัฐอเมริกาช่วงฤดูหนาวมีการประมาณล่าสุดว่ามีการใช้เงินเพื่อรักษาผู้ป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ไม่น้อยกว่า 71-167 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

 

เพอร์เฟคเฮลธ สามารถจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลออกไปให้การฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะได้

ข้อดีของการฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะ

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า  ยาที่ใช้ฉีด(วัคซีน) เป็นชนิดเดียวกันกับเดินทางไปฉีดเองที่โรงพยาบาล, การรวมกลุ่มกันฉีดพร้อมๆกันทำให้มีอำนาจต่อรอง ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ากันมาก และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม (ส่วนใหญ่ โรงพยาบาลจะคิดค่าแพทย์, ค่าเข็ม, ค่าบริการการพยาบาล ฯลฯ เพิ่มจากค่ายา)

2. ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาฝ่ารถติดไปโรงพยาบาล ไม่ต้องรอพบแพทย์ ไม่เสียเวลาการทำงาน

3. การฉีดพร้อมๆ กันทำให้มีเพื่อน มีกำลังใจดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่กลัวเข็ม

4. ไม่ต้องกลัวลืม หากถึงกำหนดฉีดของปีต่อไป เจ้าหน้าที่จะติดต่อมายังองค์กร

 

สนใจติดต่อ คุณรัศมี (เจี๊ยบ) 094-519-5664   หรือที่   rassamee_p@perfecthealthcare.co.th

Visitors: 226,776