การตรวจสุขภาพเชิงรับ


2. การตรวจสุขภาพเชิงรับ (Walk-in Physical Examination)

            Check Up Center ที่ให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี (Walk-in) ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อ ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โดยแพทย์-พยาบาล สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว

  • สำหรับขั้นตอนการตรวจนั้น เพียงท่านส่งพนักงานมาพร้อมกับใบส่งตัว (จากท่านหรือทาง เพอร์เฟคเฮลธฯ เตรียมให้) เพอร์เฟคเฮลธฯ จะดำเนินการตรวจให้ตามรายละเอียดที่ท่านต้องการได้ทันที  โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจเพอร์เฟคเฮลธฯ จะเรียกเก็บโดยตรงจากพนักงานหรือในกรณีที่ท่านต้องการเปิดเครดิตเรียกเก็บกับบริษัทก็ได้ ส่วนรายงานผลการตรวจนั้นจะส่งตรงถึงท่านภายในเวลาไม่เกิน 1 วันทำการนับจากวันตรวจ ทางอีเมล์เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง (เร็วที่สุดภายใน 3 ชั่วโมงหลังการตรวจ ทั้งนี้ขึ้นกับรายการตรวจ) ท่านสามารถส่งพนักงานเข้าตรวจ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็น One Stop Service Center ที่ให้บริการสะดวกรวดเร็ว ครบวงจร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก พร้อมที่จอดรถยนต์ 

 

การที่มี contract กับเพอร์เฟคเฮลธฯ ในการส่งพนักงานเข้ามารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนั้น "ดี"อย่างไร

  • สะดวก / ประหยัด / รวดเร็ว / ได้มาตรฐาน

  • เพอร์เฟคเฮลธฯ จะส่งผลการตรวจถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรงทำให้สะดวกในการรวบรวมและพิจารณา ไม่ตกหล่น หากสงสัยในผลการตรวจสุขภาพสามารถขอคำแนะนำ หรือสอบถามได้จากหน่วยงานเดียว ไม่ยุ่งยากในการติดตามจากหลายๆหน่วยงาน

  • รูปแบบการรายงานผลเป็นแบบเดียวกัน สะดวกในการจัดเก็บ นอกจากนี้ สามารถสร้างรายงานเฉพาะของหน่วยงานได้

  • พนักงานสามารถเดินทางไปรับบริการได้ทั้ง 5 สาขา

  • เดินทางสะดวก, มีที่จอดรถ

  • สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าดิน, รถเมล์, รถส่วนตัว

  • หน่วยงานของท่านสามารถตรวจได้หลายรายการ (ละเอียดกว่า)ในงบประมาณที่เท่ากัน

  • สามารถรายงานผลเป็นทางการ (Official Report) ได้ภายในวันรุ่งขึ้นทางอีเมล์เพื่อความสะดวก (เร็วที่สุดภายใน 3 ชั่วโมงหลังตรวจ)

  • เพอร์เฟคเฮลธฯ มีการบริการที่มีคุณภาพเดียวกับการตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งในด้านบุคลากร วิธีการตรวจ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 

Visitors: 228,137