สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ในฐานะที่ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล ท่านเคยประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่?
  • พนักงานเข้างานมาได้ไม่นานก็ป่วยเรื้อรัง บริษัทต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก
  • พนักงานหญิงอายุงานไม่ถึง 6 เดือน ลาคลอด
  • รับพนักงานป่วยเป็นวัณโรคปอดเข้ามาในสถานประกอบการทำให้แพร่เชื้อไปยังผู้ร่วมงาน
  • มีพนักงานเอาสารเสพติด(ยาบ้า)มาจำหน่าย, พนักงานมีหน้าที่ขับรถแต่ตาบอดสี
  • พนักงานครัวป่วยเป็นโรคพยาธิ, ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ
 
ปัญหาน่ารำคาญใจเหล่านี้ท่านสามารถป้องกันได้จากการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานก็คือการได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสมกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจึงมีบทบาทในส่วนนี้ นอกจากนี้ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจผลักดันให้แต่ละสถานประกอบการแข่งขันกันยกระดับมาตรฐานการบริการ การคัดเลือกพนักงานเข้ามาให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ต้องการความละเอียดอ่อน เช่น งานครัว-อาหาร, งานบริการลูกค้า, งานควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งความผิดปกติหลาย ๆ อย่างมิอาจตรวจหรือมองเห็นได้จากภายนอก ซึ่งอาจตรวจพบได้จากการสัมภาษณ์ เช่น โรคพยาธิ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การตรวจสุขภาพให้ได้มาตรฐานนั้นจะต้องมีการตรวจหลายรายการ แตกต่างกันตามลักษณะการทำงาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่เหมาะแก่พนักงานที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่ จึงเป็นข้อลำบากใจของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ต้องการได้พนักงานที่มีคุณภาพ แต่ไม่สามารถตรวจได้ตามตามความต้องการ
 
โรงพยาบาลพีเอชอินทิเกรทีฟเมดิคอลแคร์ (Perfect Health)ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงใคร่เรียนเสนอบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดยมีนโยบายเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และมีมาตรฐานคุณภาพเช่นเดียวกับโรงพยาบาล
 
สำหรับขั้นตอนการตรวจนั้น เพียงท่านส่งพนักงานมาพร้อมกับใบส่งตัว (จากท่านหรือทาง โรงพยาบาลเตรียมให้) โรงพยาบาลจะดำเนินการตรวจให้ตามรายละเอียดที่ท่านต้องการได้ทันที  โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจโรงพยาบาลจะเรียกเก็บโดยตรงจากพนักงานหรือในกรณีที่ท่านต้องการเปิดเครดิตเรียกเก็บกับบริษัทก็ได้ ส่วนรายงานผลการตรวจนั้นจะส่งตรงถึงท่านภายในเวลาไม่เกิน 1 วันทำการนับจากวันตรวจ (เร็วที่สุดภายใน 3 ชั่วโมงหลังการตรวจ ทั้งนี้ขึ้นกับรายการตรวจ) 
 
ท่านสามารถส่งพนักงานเข้าตรวจ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ สาขาของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นคลินิกเวชกรรมในเครือ
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ดังกล่าว เป็น One Stop Service Center ที่ให้บริการสะดวกรวดเร็ว ครบวงจร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก พร้อมที่จอดรถยนต์ ปัจจุบันนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้ง 4 สาขาคือ
1. สาขาอาคาร เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ รัชดาภิเษก
2. สาขาอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม
3. สาขาพระราม 2
4. สาขาตะวันนา บางกะปิ
5. สาขาสำโรง
และทางโรงพยาบาลกำลังขยายสาขาเพื่อครอบคลุมทั้ง กทม.และต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านมากยิ่งๆ ขึ้น
Visitors: 230,535