+ เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาล พิม (เพอร์เฟคเฮลธ) เป็นสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(โรงพยาบาล) ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานโดยแพทย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา รวมทั้งด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งนอกจากแพทย์แล้ว ยังมีบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ พร้อมให้บริการท่านได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด ฯลฯ


โรงพยาบาล พิม (เพอร์เฟคเฮลธ) เป็นสถานพยาบาลที่เน้นให้บริการ "ก่อน" และ "หลัง" การเจ็บป่วย (Pre & Post illness) โดยเน้นการป้องกันและการฟื้นฟู ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการรับตรวจสุขภาพต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งให้บริการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลังการผ่าตัด


โรงพยาบาล พิม (เพอร์เฟคเฮลธ) มุ่งให้บริการเชิงเวชกรรมป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการรักษาพยาบาลเชิงองค์กรอย่างครบวงจร บริหารงานในรูปของบริษัท คือ บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด ซึ่งมีการลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน ยึดมั่นให้บริการอย่างมีมาตรฐานและจรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2008

Visitors: 226,775