+ โปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคล

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองหาความผิดปกติในระยะที่ไม่ปรากฎอาการ และคัดกรองเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเจ็บป่วยในอนาคต ดังนั้น บุคคลต่างๆ ย่อมจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

คณะแพทย์ของโรงพยาบาล จึงได้ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และความต้องการของท่านมาเพื่อพิจารณา ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับตัวท่าน และบุคคลที่ท่านรักได้

หากท่านประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพใน Program ใด หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของเรายินดีที่จะให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับท่านในการเข้ารับบริการ ณ สาขาต่างๆ 

กรุณาติดต่อ

คุณธวัชชัย อุทัยมา 063-594-7495  thawatchai_u@perfecthealthcare.co.th

Visitors: 228,137